Адреса
м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус НаУКМА, ауд. 409 (4 поверх)
Відповімо на ваші питання
Слідкуйте за новинами
Оголошення про онлайн-конференцію ШПА НаУКМА

Оголошення про онлайн-конференцію ШПА НаУКМА

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь в онлайн-конференції «Роль аналітичних центрів та експертного середовища в реінтеграції тимчасово непідконтрольних територій Донбасу», яка відбудеться 4 лютого 2021 року в рамках зимової сесії наукових конференцій «Дні науки в НаУКМА».

Мета: обмін досвідом та науково-методологічне обговорення ролі та місця аналітичних центрів у реінтеграційних процесах на Донбасі. До участі запрошуються дослідники і науковці, аналітики, аспіранти і докторанти, представники влади, а також усі, хто займаються аналізом та дослідженням діяльності аналітичних центрів, спрямованої на сприяння реінтеграції тимчасово непідконтрольних територій Донбасу.

Тематичні напрямки конференції:

  • Діяльність аналітичних центрів (АЦ) та експертного середовища, спрямована на формування політичних передумов для успішної реалізації програм із роззброєння, демобілізації та реінтеграції;
  • Аналітичні дослідження та експертні розвідки інформаційного простору тимчасово непідконтрольних територій Донбасу: методологічні виклики та інтерпретації результатів;
  • Забезпечення взаємодії між владою та громадянським суспільством щодо реінтеграції тимчасово непідконтрольних територій Донбасу: роль АЦ, експертів, міжнародних ініціатив.

Матеріали конференції за її результатами будуть надруковані у збірнику від Школи політичної аналітики НаУКМА.

Обсяг тез доповідей: від 3 до 7 сторінок.

Форма участі: онлайн.

Робочі мови: українська, англійська.

Для участі у конференції потрібно:

  1. Заповнити онлайн-форму.
  2. Надіслати матеріали на електрону пошту metelskiy@ukma.edu.ua

до 29.01.2021 року включно, вказавши:
– прізвище, ім’я та по батькові;
– назва доповіді та її тези, оформлені згідно з вимогами;
– номер телефону, адресу електронної пошти для комунікації (якщо вона відрізняється від адреси, з якої надіслані матеріали).

Підтвердженням реєстрації поданих матеріалів є електронне повідомлення про їх отримання впродовж 3 днів. У разі відсутності такого повідомлення просимо продублювати інформацію.

Телефон для довідок:
067-722-09-61 Метельський Данило Олександрович.

Вимоги до оформлення тез доповіді

Тези доповідей подаються в програмі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см, усі береги – 2 см) у форматі doc. або .docx без переносів у словах. Iніціали і прізвище, назва організації друкуються в правому верхньому куті курсивом, далі посередині великими літерами симетрично до тексту – назва статті, великим літерами. Основний текст друкується через один рядок після назви. Список використаної літератури публікується під заголовком «Список використаних джерел». Бібліографічний опис списку оформлюється за розробленим у 2015 році Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання на літературу слід подавати за допомогою дужкових посилань – шляхом вказування прізвища автора та року роботи у дужках, номер сторінки слід відокремлювати двокрапкою (Алмонд, 2004: 121). При цитуванні публікації двох чи більше авторів, статей, аналітичних матеріалів тощо слід послуговуватися рекомендаціями APA style (7th edition).

Зразок оформлення тез доповіді

О. В. Гарань 

Національний університет

«Києво-Могилянська академія»

НАЗВА ДОПОВІДІ

Текст …………………………………………………………………………


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Алмонд Г. Політична теорія та політична наука: монографія. К.: Логос, 2004. 284 с.