Адреса
м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус НаУКМА, ауд. 409 (4 поверх)
Відповімо на ваші питання
Слідкуйте за новинами
Проекти Коаліція НУО за ефективну конституційну реформу

Проекти Коаліція НУО за ефективну конституційну реформу

Взимку 2007 року Школа політичної аналітики   реалізувала проект “Коаліція НУО за ефективну конституційну реформу”, що  передбачав створення коаліції громадських організацій

З лютого по грудень 2007 року Школа політичної аналітики спільно з Українським незалежним центром політичних досліджень та Комітетом виборців України реалізувала проект “Коаліція НУО за ефективну конституційну реформу”. Проект передбачав створення коаліції громадських організацій, яка здійснила аналіз стану реалізації конституційної реформи в Україні та шляхи її оптимізації, ініціювала громадське обговорення законопроектів щодо внесення змін до Конституції України задля досягнення оптимальної моделі організації державної влади та місцевого самоврядування.

В межах реалізації проекту було залучено широку громадськість та експертне середовище до вироблення положень конституційних змін з метою усунення наявних протиріч між Конституцією та окремими законами та підзаконними актами, а також окреслення чітких орієнтирів для завершення конституційної реформи та впровадження в життя нових алгоритмів взаємодії органів влади, місцевого самоврядування та громадянського середовища.

Актуальність реалізації проекту: Прийняття змін до Конституції України в грудні 2004 року проходило у вкрай напруженій політичній обстановці. Основні політичні сили досягли досить хиткого консенсусу щодо основних положень оновленої Конституції за рахунок якості та узгодженості окремих її положень. Від часу вступу в законну силу конституційними нововведеннями минуло трохи більше року, а суспільство вже встигло на собі відчути окремі прогалини нової Конституції. Латентний конфлікт між гілками влади, який було закладено авторами нововведень в Конституцію, сьогодні призводить до компетенційних суперечок між Президентом, урядом і парламентом.

Основною причиною, яка стала на заваді комплексного оновлення змін до Конституції із врахуванням демократичного досвіду незалежної України, була відсутність справжнього громадського та експертного обговорення законопроекту про внесення змін до Конституції та поспішність, з якою вже в сам проект вносилися правки перед голосуванням.

Тому одним із виходів з цієї ситуації вбачається в аналізі положень існуючих законопроектів про внесення змін до Конституції, які мають на меті завершити процес реформування основного закону, організації і проведенні широкого громадського та експертного обговорення процесу внесення подальших змін до Основного Закону України з метою завершення конституційної реформи, створення дієвого механізму взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування і громадянського суспільства. Це дозволить створити додаткові підстави для виключення можливостей впливу номенклатурних інтересів при внесенні змін до Конституції.

Даний проект був спрямований на розробку нових підходів до формування та подальшого здійснення реформ у різних сферах суспільного життя на основі традицій законотворення, положень національного законодавства та міжнародно-правових документів. Проект продемонстрував українському суспільству, що реформування Основного Закону вимагає активної участі всіх зацікавлених суб’єктів та передбачає можливості впливу громадськості на розробку і прийняття найважливіших державних рішень. Тому одним з завдань проекту стала широка просвіта громадян в сфері конституційного законодавства та встановлення каналів зворотного зв’язку від громадянського суспільства до державних інституцій.

Проект було спрямовано на вирішення конкретних суспільних проблем:

· Незбалансованість оновленої Конституції України та неузгодженість її положень з діючим законодавством в частині розмежування повноважень інститутів державної.
· Наявний дисбаланс у стосунках органів державної влади та місцевого самоврядування.
· Низька обізнаність та залученість суспільства у процес проведення конституційної реформи.

Мета проекту: проведення силами коаліції українських неурядових організацій прикладного дослідження шляхів логічного завершення в Україні конституційної реформи, яка найбільш повно відповідатиме реаліям українського суспільства, та проведення масштабної громадської дискусії з обговорення положень оновленої Конституції та проектів змін до неї.

Цілі проекту:

Короткострокові
1. Привернути увагу громадськості до проблеми незавершеності конституційної реформи в Україні і вказати на основні протиріччя в оновленій Конституції.
2. Провести громадську експертизу законопроектів, розроблених для завершення конституційної реформи.
3. Забезпечити ґрунтовну підготовку об’єктивних аналітичних, інформаційних та просвітницьких матеріалів з питань реалізації конституційної реформи, розрахованих на широкий загал.
4. Сформувати громадську думку лідерів референтних груп щодо зазначеної тематики.
5. Поінформувати широку громадськість (вітчизняні та зарубіжні НУО, аналітичні центри, ЗМІ) про прогнозовані напрями реалізації конституційної реформи в частині реформування органів державної влади на місцях та самоврядування з урахуванням позицій всіх зацікавлених суб’єктів.

Довгострокові
1. Налагодження дієвих каналів взаємозв’язку між усіма залученими до реалізації реформи суб’єктами.
2. Стимулювати в Україні появу діалогу між владою та населенням з питань реформування окремих сфер суспільного життя на прикладі внесення змін до Конституції.
3. Сприяти поширенню інформації про найбільш фахові та демократичні пропозиції щодо внесення змін до Конституції.