Тематика досліджень

1. Протидія популізму
Вивчення популізму як дискурсу та “тонкої ідеології”, виявлення його маркерів і подальше вироблення дієвої стратегії протидії цьому явищу.

2. Ідеологічна реінтеграція Донбасу та повернення Криму
Відстеження процесів, що відбуваються на тимчасово окупованій території Донбасу задля пошуку шляхів їх ідеологічної реінтеграції в Україну. Розробка аналітичних матеріалів щодо сприяння реінтеграції Автономної Республіки Крим.

3. Ідеологія “русского мира”
Пошук та аналіз ідеологічних маркерів “русского мира” у масовій культурі, зокрема кінематографі. Дослідження різних механізмів поширення цих ідей – мова, кінематограф, ЗМІ, Російська православна церква – та аналіз їхнього впливу в Україні.

4. Методологія політичної аналітики
Доказова (evidence-based) політика і аналітика вимагають серйозної методологічної бази, тому діяльність Школи політичної аналітики спрямована на поширення знання про передові методи збору та аналізу емпіричної інформації.

5. Український погляд на внутрішньополітичні процеси в Росії
Відстеження та дослідження політичних процесів всередині Росії: від політики нинішнього режиму до діяльності різних опозиційних сил.

6. Молодіжна освітня політика
Можливість впровадження в Україні неформальних освітніх ініціатив у різних галузях.