Про нас

Школа політичної аналітики НаУКМА - сучасний аналітичний центр, який є частиною могилянського інтелектуального середовища та успішно запроваджує новітні наукові здобутки в українську аналітичну сферу.

Місія

Сприяти виробленню якісних, доказових (evidence-based) рішень на основі методологічно обґрунтованої аналітики, насамперед у сферах протидії популізму, інформаційної безпеки та молодіжної освітньої політики.

Візія

Істотно підвищений рівень якості публічних рішень на національному та регіональному рівнях у царині протидії популізму, інформаційної безпеки, молодіжної освітньої політики та інших сферах зацікавленості Школи політичної аналітики шляхом покращення методологічних основ діяльності українських аналітичних центрів.

Школа політичної аналітики НаУКМА виробляє системний аналітичний продукт, що є визнаним на ринку та затребуваним стейкхолдерами, має інституційне фінансування від низки різних донорів та має значний соціальний капітал.

Наші цінності

Академічність: дотримання високих стандартів аналітики завдяки дотриманню вимог наукової методології досліджень, насамперед об’єктивності, емпіричної доведеності та доброчесності.

Відповідальність: гарантування високої якості аналітичного продукту та зосередження зусиль на максимізації його суспільного впливу.

Креативність: у своїй аналітичній діяльності ШПА виходить за шаблонні уявлення про досліджувану проблематику, ми вміємо дивитися на питання з різних, подекуди неочікуваних та незвичних, перспектив, для того, щоб наші аналітичні звіти справді були інновативними і сприяли інтелектуальному розвитку професійного аналітичного середовища.

Незалежність: відсутність зовнішніх впливів на аналітичну діяльність Школи, особливо з боку політичних сил чи окремих політиків, незаангажованість у політичні технології та об’єктивність в аналізі політичних подій в Україні та світі.