Адреса
м. Київ, вул. Волоська 12/4, 7 корпус НаУКМА, ауд. 409 (4 поверх)
Відповімо на ваші питання
Слідкуйте за новинами
Конституційна реформа і президентські вибори

Конституційна реформа і президентські вибори

Актуальність реалізації проекту

Наближення президентської кампанії в Україні спровокувало значний інтерес політикуму і громадськості до теми конституційної реформи. Більшість кандидатів в Президенти України й очолювані ними політичні партії, а за ними і провідні аналітичні центри включають конституційну реформу до переліку ключових питань сучасного українського порядку денного.
У вітчизняному політичному дискурсі конституційна реформа подається як універсальна панацея, здатна залагодити весь масив протиріч, пов’язаних зі здійсненням державної влади. За таких обставин виникають передумови для появи спекуляцій на темі внесення змін до Основного Закону, які можуть дискредитувати саму ідею реформування Конституції України.
Майбутня президентська кампанія в Україні, безумовно, надасть нового імпульсу перебігу конституційної реформи. І проурядові, і опозиційні сили пов’язують політичну нестабільність в країні з недосконалістю конституційних змін 2004 року, пропонуючи при цьому свій власний шлях до вдосконалення положень діючої Конституції України. Проте і одна, і інша сторона намагаються активно підмінювати поняття в конституційній тематиці залежно від політичної кон’юнктури або ж апелюють до надзвичайно складних юридичних тем, які не можуть бути предметом загальносуспільної дискусії. Тож звичайному українському виборцю за цих обставин відводиться роль сліпого інструменту в руках тієї чи іншої політичної сили, що відразу занижує легітимність подальшої конституційної реформи загалом.

Школа політичної аналітики в межах реалізації проекту «Конституційна реформа і президентські вибори» здійснюватиме поширення об’єктивної неупередженої інформації щодо суті конституційних інновацій, які пропонуються до ухвалення кандидатами на посаду Президента України. Даним проектом передбачається також залучити вітчизняну громадськість до питання реформування Конституції та експертної дискусії навколо ключових пунктів національного державотворення.

Команда проекту прагне забезпечити: формування цілісного експертного комунікаційного каналу між органами державної влади і неурядовим сектором в сфері конституційного процесу для постійного взаємообміну конструктивними ідеями з питань реформування Конституції; вироблення єдиного підходу до формату здійснення конституційних змін в межах фахового неурядового середовища; тяглість публічної дискусії з питань вдосконалення чинної Конституції та встановлення оптимальної моделі конституційного ладу України.

Проект має на меті вирішити низку актуальних суспільних проблем:

Схильність політиків до спекуляцій на тематиці реформування Конституції в ході президентської виборчої кампанії;
Наявність в політичному дискурсі великої кількості пропозицій щодо внесення змін до Конституції України, які будуть актуалізовані напередодні президентських виборів;
Слабке залучення інститутів громадянського суспільства зокрема студентської молоді до процесу реформування Основного Закону;
Відсутність спільних підходів до суті конституційної реформи як в середовищі неурядового сектору, так і серед політичних лідерів;
Погана обізнаність громадянського суспільства із суттю пропонованих конституційних змін.

МЕТА проекту

Мінімізувати ефект публічної некомпетентності в сфері конституційного реформування шляхом поширення аналітичних матеріалів щодо змісту передвиборчих програм кандидатів в Президенти в частині внесення змін до Основного Закону; створити альтернативний неурядовий конституційний дискурс із залученням лідерів громадської думки і експертної спільноти до процесу підготовки, суспільного обговорення та прийняття нової Конституції України, який дозволить виробити цілісну концепцію змісту та форми конституційної реформи.

ЦІЛІ проекту

Короткострокові

Запобігти масовим маніпуляціям з суспільною думкою щодо суті та наслідків подальшої конституційної реформи в ході президентської виборчої кампанії.
Заохотити інститути громадянського суспільства та студентську молодь до активної участі в конституційній реформі.
Забезпечити ґрунтовну підготовку з подальшим розповсюдженням об’єктивних аналітичних, інформаційних та просвітницьких матеріалів щодо змісту пропозицій кандидатів в президенти
України стосовно реформування Основного Закону та перспективи подальшої реалізації конституційної реформи.
Створити альтернативний недержавний конституційний дискурс.
Сформувати потужний Інтернет-ресурс, присвячений тематиці конституційної реформи.
Довгострокові

Налагодити дієві канали взаємозв’язку між усіма залученими до реалізації реформи суб’єктами громадянського суспільства та держави.
Стимулювати в Україні появу діалогу між владою та населенням з питань реформування окремих сфер суспільного життя на прикладі внесення змін до Конституції.
Сприяти поширенню інформації про найбільш фахові та демократичні пропозиції щодо внесення змін до Конституції.
Популяризувати механізми залучення молоді до проведення соціально важливих досліджень.