Глибоко розглядаються закономірності та особливості посткомуністичного розвитку України, питання національної інтеграції, перспектив розвитку громадянського суспільства та його взаємодії з державою. В рамках системного аналізу зроблено огляд головних політичних інституцій. Розглядається регіональний чинник в українській політиці, проблема сепаратизму та регіоналізму, дискусії стосовно державного устрою України; окремо подано аналіз феномену АР Крим в унітарній державі. Піддано якісному аналізові освітню та церковну політику в пострадянській Україні, особливості економічних реформ. Окремо висвітлено внутрішньополітичні фактори, що впливають на формування зовнішньої політики України; особливості взаємодії України з західним сусідом - Європейським Союзом. Загалом, монографія охоплює практично всі аспекти соціально-політичного, економічного та культурного розвитку України за останні десять років.